Historia parafii

Dwadzieścia pięć lat temu 14 sierpnia 1995 roku Ksiądz Biskup Diecezjalny Adam Dyczkowski dokonał erygowania nowej głogowskiej parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbe.

Obecny kościół pełnił funkcje kaplicy cmentarnej. W związku z tym przystąpiono do prac związanych z rozbudową kościoła i wybudowania plebani. W dniu 14 sierpnia 2001 roku odbyło się uroczyste poświęcenie – konsekracja rozbudowanej świątyni i ołtarza oraz nowej plebani.

W mienionym okresie dokonano wiele prac remontowych i konserwatorskich w kościele i na plebani. Kościół był dwa razy malowany a ostatnio na całym kościele została położona nowa granitowa posadzka. To wszystko mogło się dokonać dzięki wielkiej życzliwości i ofiarności parafian oraz osób spoza niej.

W parafii na stałe pracuje dwóch kapłanów. Od początku proboszczem parafii jest ks. Zbigniew Walaszek. Pierwszym księdzem wikariuszem był ks. Jarosław Zagozda . Po nim pracowali: ks. Tadeusz Turski, ks. Piotr Sudoł, ks. Sławomir Strzyżykowski , ks. Andrzej Roszak , ks. Henryk Kaliszuk , ks Ryszard Rudkiewicz, ks. Janusz Szczepkowicz . ks. Michał Dekiert i ks. Krzysztof Batóg. Wszyscy oni wnieśli wiele dobrego w życie wspólnoty parafialnej.

Z naszej parafii zostało wyświeconych sześciu kapłanów- czterech diecezjalnych oraz dwóch zakonnych – u ojców Karmelitów Bosych oraz Dominikanów. Jest jeden brat zakonny – Salwatorianin i jedna siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek. Dlatego w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie za nasze wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu./ grupa przyjaciół Paradyża/ Polecamy nieustannie w naszych modlitwach Misje św. – Ojca Pawła z naszej parafii.

Od początku na ternie parafii opieką duszpasterską obejmujemy dwie szkoły podstawowe nr 6 i nr 12 ; Dom Opieki Społecznej oraz częściowo Szpital i Schronisko dla Nieletnich. Jest zatrudnionych czterech katechetów świeckich oraz siostra zakonna. Co roku udajemy się na pielgrzymkę do Częstochowy i Niepokalanowa aby modlić się i dziękować naszemu patronowi za wszelki łaski jakimi nas obdarza. Idąc za przykładem naszego patrona rozwijamy w naszej parafii duch Maryjnej pobożności / Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ; Pierwsze Soboty Miesiąca; Różaniec / W przeciągu mienionego czasu dwa razy odbyły się w naszej parafii Misje Święte . Obecnie w październiku będziemy przeżywać kolejne Misje Święte.

W naszej parafii jest sześciu Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii. Są liczne grupy działające przy parafii /Caritas, Akcja Katolicka, Odnowa w Duchu Świętym , Żywy Różaniec, Ministranci, Schola, Apostolat Chorych, Przyjaciele Paradyża, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży/. Tym wszystkim, którzy angażują się w życie duchowe parafii oraz okazują wszelką inną pomoc, czy materialną, czy fizyczną serdecznie dziękujemy. Dziękujemy panom kościelnym, pani organistce, pani gospodyni. Należy
wspomnieć również tych których już nie ma wśród nas a tak wiele wnieśli w życie naszej parafii.