Historia parafii

Powstała na przełomie XIX / XX w. kaplica cmentarna nowego cmentarza katolickiego była budowlą symetryczną o układzie halowym z dwoma dobudówkami na elewacjach płn. i płd. pełniącymi funkcję kostnicy i zakrystii. Zwieńczona sygnaturką w części wschodniej dachu. Najprawdopodobniej w wyniku zniszczeń wojennych, kaplica zostaje przebudowana. Znika sygnaturka, dach dwuspadowy zostaje bardziej rozwarty oraz zwężona wejściowa część wschodnia.

 

Dobudówki z dachami trójspadowymi i lukarnami w części dachowej, zostają pokryte dachem jednospadowym. Pod koniec lat 80 – tych XX w. powierzchnia cmentarza wypełnia się. Funkcję cmentarz komunalnego dla miasta przejmuje cmentarz w Brzostowie. Kaplica pełni dalej funkcję kaplicy cmentarnej a zwłoki grzebane są na cmentarzu komunalnym w Brzostowie. Po wybudowaniu kaplicy cmentarnej w Brzostowie dekretem biskupa Dyczkowskiego w 1995 r. powołana zostaje parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe.

 

źródło: http://wroclaw.hydral.com.pl

 

Paraia p.w. Św. Maksymiliana M. Kolbe w Głogowie przy ul. Legnickiej 2 powstała z podziału parafii w Jaczowie oraz parafii św. Mikołaja i NMP Królowej Polski w Głogowie. Swym zasięgiem obejmuje około 5550 parafian. Kościół mieści się w budynku powstałym w 1922 roku , który do momentu powstania parafii pełnił rolę kaplicy cmentarnej sąsiadującego cmentarza miejsciego w Głogowie.