Korekta do ogłoszeń parafialnych na 7 stycznia – dotyczy kolędy.

Korekta do ogłoszeń parafialnych na 7 stycznia – dotyczy kolędy.

Czwartek – ul. Szopena , Kadłubka , Szymanowskiego

Piątek – ul. Polna , Legnicka ,Cybisa

Sobota – ul. Długosza blok nr 19 oraz nr od 1 do 17

Pozdrawiam- ks. Zbigniew