OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ – 05. 04. 2020r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ – 05. 04. 2020r.

1. Od Niedzieli Palmowej rozpoczynamy w kościele WIELKI TYDZIEŃ . W tym roku obchody Triduum Paschalnego ze względu na panującą pandemie będą miały charakter wyjątkowy. Na podstawie dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca obrzędy Triduum Paschalnego należy sprawować bez udziału ludu. A więc w obrzędach biorą udział kapłani oraz imiennie wyznaczeni posługujący , których liczba nie może przekroczyć pięć osób.

a) WIELKI CZWARTEK – jest pamiątką ustanowienia na Ostatniej Wieczerzy Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.- Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się godz. 1800- po Komunii św. Najświętszy Sakrament umieszcza się w Tabernakulum..- W kościele nie ma ciemnicy ani Grobu Pańskiego. Istnieje możliwość osobistej modlitwy w ciszy, zachowując przepis nie nieprzekraczania ilości 5 osób. w w kościele.- indywidualna modlitwa w kościele będzie do godz. 22..00

b) WIELKI PIĄTEK – jest pamiątką śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Jest to jedyny dzień w roku ,w którym nie odprawia się Mszy św.- Prywatna modlitwa w kościele z zachowaniem obowiązujących norm będzie od godz. 8.00 rano- Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1800 – bez udziału wiernych.- Po liturgii możliwość indywidualnej modlitwy w kościele do godz 22.00 , zachowując przepis nie przekraczania 5 osób.- w tym dniu obowiązuje post ścisły i abstynencja.

c) WIELKA SOBOTA – w tym dniu kościół trwa na modlitwie rozważając mękę i śmierć Pana Jezusa.- Prywatna modlitwa w ciszy w kościele w tym dniu – maksymalnie 5 osób na raz -od godz.8.00.- Święcenia pokarmów w kościele nie będzie. Natomiast błogosławieństwo pokarmów ma się dokonać przed rozpoczęciem Śniadania Wielkanocnego w gronie rodziny. Ma dokonać tego głowa rodziny lub osoba wyznaczona. Tekst modlitwy błogosławieństwa jest zamieszczony na stronie internetowej parafii. Można tego dokonać również własnymi słowami.- o godz.20.30 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej.- bez udziału wiernych

d) NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO- Msza św. Rezurekcyjna rozpocznie się o godz. 600 rano. Nie będzie procesji rezurekcyjnej.- nie będzie Mszy św. o godz. 700 rano, pozostałe Msze jak w każdą niedzielę.
Zachęcamy wszystkich do przeżywania Tridum Paschalnym dzięki środkom masowego przekazu w TV i w radiu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy w naszych domach i mieszkaniach. W tym szczególnym czasie jeszcze bardziej okażmy naszą miłość i wiarę do Pana Boga. Pamiętajmy o chorych i cierpiących na skutek pandemii , i o tych którzy odeszli do wieczności .Pamiętajmy i módlmy się za całą Służbę Zdrowia. Pamiętajmy o ludziach starszych i tych znajdujących się w potrzebie , aby nikt nie został bez pomocy.

2. Ojciec św. Franciszek mówi do każdego z nas. „Czas pandemii to nie jest czas Bożego sądu, ani czas kary ,ale czas naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu naszego życia ku Bogu i ku innym ludziom ” (27.03.2020 r.). I dalej mówi Ojciec Święty :,, Panie Błogosław Świat , daj zdrowie ciałom i pocieszenie sercom. Ty Chcesz Panie byśmy się nie lękali. Ale nasza wiara jest słaba i boimy się. Ale Ty Panie ,nie zostawiaj nas na łasce burzy ” Niech te słowa Ojca Świętego posłużą nam do przemyśleń i kontemplacji w czasie Wielkiego Tygodnia.

3. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszego kościoła .W związku z panującą pandemią i niemożnością bycia osobiście w kościele , ofiarę na kościół można złożyć drogą internetową / Nr rachunku 47109021120000000552001467 / Za złożone ofiary -Bóg zapłać!

4. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła; za kwiaty. Tym razem w środę po Mszy św. prosimy do pomocy przedstawicieli z ulicy Długosza – blok nr 19

5.Do nabycia jest kolejny – nr Tygodnika Niedziela.

6. Przypominamy że przedsionku kościoła jest wystawiony kosz i puszka do którego można składać dary dla osób potrzebujących . Są świece Caritasu na stół Wielkanocny .

7. Przypominamy aby śledzić stronę internetową parafii , gdzie zamieszczane są najnowsze informacje dotyczące życia parafii oraz zarządzeń związanych z panującą pandemiom.. Na stronie umieszczony jest między innymi List Księdza Biskupa Ordynariusza do członków Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka.

8. Modlimy się w intencjach Ojca św. Franciszka, za chorych i cierpiących na skutek pandemii ; za całą Służbę Zdrowia ; za nasze rodziny ; za naszą ojczyznę; o dobre przeżycie Triduum Paschalnego i za dusze naszych bliskich zmarłych.