OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU STAN EPIDEMII W NASZEJ OJCZYŹNIE

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU STAN EPIDEMII W NASZEJ OJCZYŹNIE

1. W związku z wprowadzonym na terenie całej Polski Stanem Epidemii, w naszych kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. W związku z tym zapraszamy do uczestnictwa we Mszy świętej w kościele tylko te osob , które mają zamówioną intencje Mszalną na dany dzień. Odwołane zostają wszystkie inne nabożeństwa i spotkania grup parafialnych. Terminy I Komunii św. i Bierzmowania będą zależne od rozwoju sytuacji związanej z epidemią. Zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Ufamy i wierzymy, że dzięki modlitwie nas wszystkich przetrwamy ten trudny czas i niebawem będziemy mogli się cieszyć na nowo wspólnym uczestnictwem nas wszystkich w Eucharystii. Przypominamy, że wszyscy wierni mogą skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane aż do odwołania.

Przypominamy wszystkim o naszej codziennej prywatnej modlitwie w naszych domach i mieszkaniach o godz. 20.30 . Polecajmy chorych i cierpiących na skutek epidemii ; polecajmy tych ,którzy odeszli do wieczności. Módlmy się za naszą Służbę Zdrowia, która z takim poświęceniem z narażeniem własnego życia niesie pomoc ludziom chorym na skutek epidemii. W tym trudnym czasie bądźmy dla siebie dobrzy , okazując życzliwość i pomoc. Pamiętajmy zwłaszcza o ludziach starszych i samotnych , którzy znajdują się w potrzebie. Niech Dobry Bóg nam błogosławi i dodaje sił. Matka Boża i nasz patron św. Maksymilian Maria Kolbe niech otaczają nas swoją opieką. – wszystkie ważne informacje z życia parafii przekazujemy drogą internetową . Prosimy zwłaszcza teraz o śledzenie strony internetowej parafii.

2. Nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej zostają odwołane.

3. W piątek o godz.15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego. W sobotę odbędą się odwiedziny chorych w domach.

4. Kancelaria Parafialna czynna tylko w ważnych sprawach we wtorek od godz. 17.30-18.00. Możliwy jest kontakt telefoniczny – nr tel. 76 8352399/

5. Dziś przypada ostatnia niedziela miesiąca . Ale w związku z panującą epidemią nie będzie zmiany tajemnic Żywego Różańca. Odmawiamy w miesiącu kwietniu te same intencje co obecnie, dodając intencje za chorych o łaskę zdrowia za zmarłych na skutek epidemii .i o ustanie epidemii i w intencji całej Służby Zdrowia.

6. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszego kościoła. Dziś przy wyjściu z kościoła jak to czynimy raz w miesiącu rozdajemy koperty na ten cel. W związku z panującą epidemią i niemożnością bycia osobiście w kościele, ofiarę na kościół można złożyć drogą internetową
/ Nr rachunku 47109021120000000552001467 /
Nr rachunku podany jest również na stronie internetowej parafii. Za wszelkie złożone ofiary dziękujemy – Bóg zapłać!

7. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła; za kwiaty. W sobotę na godz. 900 prosimy przedstawicieli osób z ul. Orbitalnej od nr 83-89 ,oraz nr parzyste.

8. Przy wyjściu z kościoła do nabycia kolejny Nr Tygodnika Niedziela oraz nowy Informator Parafialny. Informator dostępny jest również na stronie internetowej.

9. Przypominamy że przedsionku kościoła jest wystawiony kosz i puszka do których można składać dar materialny i inne produkty dla osób potrzebujących.

10. Są do nabycia paschaliki na stół wielkanocny . Zachęcamy do ich nabywania.

11. Modlimy się w intencji ojca św. Franciszka ; za chorych i cierpiących na skutek panującej epidemii; za Służbę Zdrowia , o powołania kapłańskie i zakonne ; za nasze rodziny; za naszą ojczyznę ; za dusze wszystkich zamarłych.