SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA MINIONY 2022 ROK

I. SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA MINIONY 2022 ROK

a) Sakramentu Chrztu św. udzielono – dwudziestu trzem dzieciom

b) Do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej w minionym roku odeszły – pięćdziesiąt cztery osoby.

c) Do Sakramentu małżeństwa przystąpiły – cztery pary.

d) Do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło – dziewiętnaście osób.

e) Kurs Przedmałżeński ukończyły – trzydzieści cztery osoby.

f) Komunii św. udzielono – około czterdzieści tysięcy.

– w minionym roku odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz rekolekcje adwentowe.
– w czerwcu odbyła się pielgrzymka do Częstochowy , oraz do sanktuariów Ziemi Żywieckiej , a w październiku pielgrzymka do Lichenia, Niepokalanowa i Szymanowa
– opieką duszpasterską obejmujemy Dom Pomocy Społecznej, Szpital Zakład Poprawczy, Szkołę Podstawową Nr 6 i Nr 12.

g) Przy parafii istnieją grupy duszpasterskie takie jak:
– Żywy Różaniec
– Caritas
– Odnowa w Duchu Świętym
– Ministranci i lektorzy
– Szafarze Eucharystii
– Akcja Katolicka
– Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
– Przyjaciele Paradyża
– na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Parafialnego Zespołu Caritas.

Bardzo wiele rodzin i osób indywidualnych otrzymało pomoc za sprawą działań Caritasu. Należy choćby wspomnieć przygotowanie paczek z okazji świąt ; św. Mikołaja, dożywianie dzieci w szkołach; czy też rozdzielanie zakupionej żywności, dla osób potrzebujących . Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które z takim poświęceniem angażują się w pracę na rzecz potrzebującym.

Dziękujemy wszystkim wiernym, którzy jak mogą wspierają ludzi znajdujących się w potrzebie – osobom z Grona Wspierających Ubogich. Musimy pamiętać o tym, że parafia to wspólnota wspólnot – to rodzina, która powinna promieniować miłością, dobrocią, życzliwością i odpowiedzialnością za drugiego.

h) Gdy chodzi o prace gospodarcze to:
– w mienionym roku odnowiono elewacje ścian plebani
– wykonano szereg prac konserwatorskich przy kościele i na plebani.
– zakupiono niektóre paramenty i szaty liturgiczne.

i) Dlatego dziękujemy wszystkim za ofiary jakie są składane na kościół – mimo biedy i innych trudności są osoby, które co miesiąc składają ofiarę na kościół, niech Dobry Bóg wszystkim wynagrodzi
– również dziękujemy wszystkim ofiarodawcom z poza naszej parafii
– dziękujemy państwu Organistom, panom kościelnym i wszystkim
pracownikom kościoła.
– dziękujemy za dobre słowo, modlitwę i życzliwość
– jednocześnie przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia z naszej strony
– niech Dobry Bóg i nasz Patron św. Maksymilian Błogosławi całej naszej wspólnocie parafialnej.

II. ŻYCZENIA NOWOROCZNE.

W pierwszy dzień Nowego Roku kościół stawia nam przed oczy Matkę Bożą – Świętą Bożą Rodzicielkę – Maryję i każe nam iść przez życie z Matką Bożą. Niech ten Nowy Rok , który rozpoczynamy będzie wejściem w to misterium Jezusa Chrystusa , które trwa wiecznie. Niech to będzie prawdziwie Rok Pański, który będzie obfitował w pokój , miłość i pomyślność.

My duszpasterze życzymy wam wszystkim wielu Łask Bożych i opieki Matki Bożej w tym rozpoczynającym się dziś nowym 2023 roku.