Do ogłoszeń w Niedzielę Palmową Męki Pańskie

Do ogłoszeń w Niedzielę Palmową Męki Pańskie

Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium.

Nowe przepisy sanitarne, ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na Covid-19, ustalają następujące zasady uczestnictwa w liturgii: – dopuszczalny limit osób przebywających w kościele – 1 osoba/20 m kw.,- obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m,- obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa).

Biskup diecezjalny w jedności z episkopatem Polski apeluje, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania powyższych przepisów.

W związku z tym wszystkie celebracje w kościele/kościołach naszej parafii mogą się odbywać jedynie z zachowaniem tych norm. W tym celu:- przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących,- w świątyni zostały wyznaczone miejsca, które można zajmować, na drzwiach kościoła została umieszczona informacja o limicie uczestników.

Prosimy parafian o zrozumienie i ścisłe stosowanie tych zaleceń oraz o ofiarowanie wszelkich niedogodności z tym związanych razem z Chrystusem, który „chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,8-9).

Ponieważ obecna sytuacja skłania do pozostawania w domach i nieuczestniczenia osobiście w liturgii, zapewniamy wszystkich o szczególnej modlitwie podczas parafialnych celebracji. Prosimy pozostających w domach o duchową łączność z parafią, diecezją i z całym Kościołem przez modlitwę domową, a także z pomocą transmisji.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilia Paschalna w Wielką Noc sprawowane pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.

Liturgie Triduum Paschalnego w naszej parafii będą odbywać się w następującym porządku…- Dodatkowa możliwość przyjęcia Komunii św. w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny- W naszym kościele będzie także możliwość osobistej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu w następujących dniach i godzinach… Nawiedzający kościół są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.- Tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę jest odwołane w całej diecezji.

Bp Tadeusz Lityński pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Zachęcamy do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą (np. paschalikiem Caritas). Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa uczyniony przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domu do pobłogosławienia.

Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd jest do pobrania na stronie diecezjalnej www.diecezjazg.pl