Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania.

Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożegobłogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

ks. Piotr Kubiak kanclerz Kurii

+ Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 16 października 2020 r.Znak: B1-9/20